ELIŠKY SVĚT OBRÁZKŮ

Vítejte na moji stránce a přeji Vám krásný podzimní den.

Motýli

Motýli a můry

Motýli se běžně dělí na denní motýly a můry, toto dělení je ale spíše účelové a neodpovídá vědeckému systému.

Můry jsou obvykle aktivní v noci, na rozdíl od motýlů, ale existují výjimky. Jsou můry, které jsou aktivní ve dne, ale jen velmi málo nočních motýlů.
Motýli mají tykadla zakončená paličkovitým rozšířením, samci můr mají tykadla zpeřená, samice můr postrádají paličkovité rozšíření. I tady existují výjimky.
Housenky motýlů prodělávají metamorfózu v kukle, housenky můr spřádají kokon. Nicméně lišajové, můry, mají také kukly.
Většina motýlů má barevná křídla, můry bývají nevýrazně zbarvené, často jako kůra stromů, na kterých přes den odpočívají.
Sedící můra drží křídla roztažená, motýli odpočívají s křídly složenými nad tělem.
Můry bývají tlustší a chlupatější než motýli. Šupinky pokrývající křídla jsou u můr větší než u motýlů, a snadněji se odírají.
Motýli mohou pohybovat každým párem křídel nezávisle, u můr jsou křídla spojena.
Typickým znakem motýlů jsou dva páry vzdušnicemi protkaných křídel, která jsou pokryta drobnými šupinkami (squamulae). Šupinky pokrývají hustě rub i líc křídel a překrývají se jako tašky na střeše. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem světla na těchto šupinkách a společně s pigmenty pteriny dávají vzniknout nádherným barvám, které jsou vlastní tisícům motýlích druhů.

Vědecký název motýlů, lepidoptera, znamená „šupinokřídlí“. Ve starší české literatuře jsou pak motýli skutečně označování jako šupinokřídlý hmyz.

Motýli z čeledi nesytkovitých (Sesiidae), nemají křídla krytá šupinkami a připomínají, nebo i napodobují, blanokřídlé.

http://www.deviantart.com/